Nisan
Pzt Sal Çar Per Cu Cts Paz
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        DANIŞMA - SORULAR / CEVAPLAR >

Tarih2 Ağustos 2010
GönderenNurali KELEŞ
Soru:

Konu : Ötv de Tecil , Terkin ve ötv oranı HK’da.
Kurumlar Vergisi mükellefi olarak 0071 kodun da ÖTV- 1 beyannamesini 15 er günlük 2 Dilim halin de vermekte olan firmanın müşavirliğini yapmaktayım.
Madeni yağ üretimi yapan lisanslı bir firmamın Yurtdışından İthal ettiği baz yağlarını işletmesin de kimyasal katıklarla harmanlamasını yaptıktan sonra İç piyasada satışını yapmakta . 2710,1999,0021 , 2710.1999.0022 G.T.I.P. nolu Baz yağların ithalatı aşamasında Gümrüğe : aşağıda G.T.İ.P numaraları belirten malları üreteceğini beyannamede taahhüt ediyor.
ÜRETECEĞİ ÜRÜNLER :
ÜRÜN ADI G.T.İ.P NUMARASI
Akışkanlığı Düzenleyici
Maddeler: 3811.2100.9000 ( ek 22 li )
Dokumaya Elverişli Maddelerin Yağlanmasın da kullanılan Müstahzarlar : 3403.1100.0000
Döküm Kalıplarına Mahsus Yağlama
Müstahzarları: 3403.1910.0000
Pas ve Korozyon Önleyici
Müstahzarlar: 3403.1910.0000
Yukarıdaki üretimini yaptığını G.T.İ.P numaraları belirtilen ürünlerin 4760 sayılı kanunun hangi listesin de yer aldıklarını ; 01.01.2010 - 27.07.2010 tarihleri arası ve sonrası kilogram başına ödeyeceği ötv miktarı, teslimdeki maktu vergi tutarı oranı ile tecil edilmesi gereken ötv miktarı ile tecil terkinin olup olmadığını gösteren açıklayıcı bir bilginin tarafıma verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim, 02.08.2010 Saygılarımla.
Nurali KELEŞ – S.M.M.M
CEP: 0532 343 66 01
TEL: 230 56 49 – 229 80 31
Cevap:

1) 2710.19.99.00.21 G.T.İ.P. numaralı spindle oil ve 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı light neutral ticari isimli mallar ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında ÖTV’nin konusuna giren mallardır. Bu malların ithalinde kilogramda 1,0560 TL teminat verilmesi gerekmektedir.
 
2- a) 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı akışkanlığı düzenleyici maddeler ÖTV kapsamında değildir. Yukarıdaki bazyağları ithal eden mükellefin 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı yağı imal ettiğine dair sanayi sicil belgesinin olması halinde, gümrük idaresine yine kilogramda 1,0560 TL teminat ile birlikte “Ek:14” numaralı form verilecektir. İthal edilen malların 12 ay içinde 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı yağ imalinde kullanılması ve kullanımın gerçekleştiği dönemde vergi dairesine verilecek 1 numaralı ÖTV beyannamesinde kilogramda 1,0560 TL ÖTV beyan edilmesi, beyan edilen verginin kilogramda 0,3010 TL’sının (25.7.2010 tarihine kadar 0,3000 TL) ödenmesi, 0,7550 TL’sının (25.7.2010 tarihine kadar 0,7560 TL) tecil ettirilmesi gerekmektedir. Bu dönem beyannamesi ile birlikte vergi dairesine “Ek:2” numaralı talep ve taahhütname ile sanayi sicil belgesinin noter veya YMM tarafından onaylanmış örneği eklenecektir. Bu şekilde beyan, ödeme ve tecil işlemi yapıldığı takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar kullanıma ilişkin YMM raporunun vergi dairesine teslimi üzerine, tecil edilen tutar terkin edilecek, teminatın çözümü için de vergi dairesince “Ek:12” numaralı form düzenlenerek gümrük idaresine gönderilecektir.
2- b) İthalatçının 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı akışkanlığı düzenleyici madde imalatçısı olduğuna dair sanayi sicil belgesi yoksa, Kanunun 8/1. maddesi kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkün değildir. Bu durumda kilogramda 1,0560 TL teminat verilerek ithal edilen bazyağların 3811.21.00.90.00 G.T.İ.P. numaralı madde imalatında kullanıldığı dönem beyannamesinde kilogramda 1,0560 TL beyan edilip ödenmesi üzerine gümrükteki teminatın çözülmesi için “Ek:12” numaralı form düzenlenecektir.
 
3- a) 3403.11.00.00.00 ve 3403.1910.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında kilogramda 0,3000 TL tutarında ÖTV’ye tabi mallardır. İthalatçının bu malların imalatçısı olduğuna dair sanayi sicil belgesi varsa, bu malların imalinde kullanılmak üzere 2710.19.99.00.21 ve 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı malların ithalinde 2002/4930 sayılı Kararname uyarınca gümrüğe, bu belgenin noter veya YMM tarafından onaylı örneği ile “Ek:14” numaralı form verilmek şartıyla kilogramda 0,3000 TL tutarında teminat verilecektir. Bu şekilde ithal edilen malların, 3403.11.00.00.00 ve 3403.1910.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların imalinde kullanıldığı dönemde, Kanunun 2/3-a maddesi uyarınca ÖTV beyan edilmeyecektir. Ancak bu şekilde ithal edilen bazyağların, ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde yağlama müstahzarı imalinde kullanılması, imal edilen malların yine bu süre içinde satılarak kilogramda 0,3000 TL tutarında vergi beyan edilip ödenmesi  ve bu işlemlerin, takip eden yılın mart ayı sonuna kadar verilecek YMM raporu ile tevsik edilmesi üzerine, ithaldeki teminatın çözülmesi için vergi dairesi düzenleyeceği “Ek.12” formunu gümrük idaresine gönderecektir.
3- b) İthalatçının 3403.11.00.00.00 ve 3403.1910.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların imalatçısı olduğuna dair sanayi sicil belgesi yoksa, 2002/4930 sayılı Kararname kapsamında işlem yapılması mümkün değildir. Bu durumda kilogramda 1,0560 TL teminat verilerek ithal edilen bazyağların 3403.11.00.00.00 ve 3403.1910.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların imalatında kullanıldığı dönem beyannamesinde kilogramda 1,0560 TL beyan edilip ödenmesi üzerine gümrükteki teminatın çözülmesi için “Ek:12” numaralı form düzenlenecektir. İmal edilen 3403.11.00.00.00 ve 3403.1910.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların tesliminde de ayrıca 0,3000 TL tutarında ÖTV beyan edilecek, ancak bu malların teslimi dolayısıyla hesaplanan vergiden, imal edilen malın bünyesine giren bazyağ miktarı itibarıyla ödenen 1,0560 TL vergi indirilebilecektir. İndirilemeyen kısmın başka satışlardan tahsil edilen ÖTV’den veya diğer herhangi bir vergiden indirilmesi, mahsubu veya iadesi söz konusu olmayıp, maliyet olarak gözönüne alınması gerekir.

« geri