Güncel

HATIRLATMALAR - Sanayi Siciline Kaydı Zorunlu İşletmelere 1 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Kayıt İşlemini Yaptırmaları Halinde İPC Uygulanmayacak

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 2.maddesi gereğince sanayi işleri ile iştigal eden işletmeler, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Yeni açılan sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmaları zorunludur. Belirtilen süre zarfında bu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

 

1 Temmuz 2017 tarih 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6 ncı maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa eklenen Geçici 3 üncü madde;

 “Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.”

hükmünü taşımaktadır.

 

Madde ile sanayi siciline kayıt olmamış sanayi işletmelerine herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildi.

Ayrıca; işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini 1 Temmuz 2017 tarihinden önce süresi içinde bildirmeyenlere idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

6948 sayılı Kanun ve Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)  hükümleri doğrultusunda sanayi siciline kayıt işlemlerine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

Sanayi İşletmesinin süresinde sanayi siciline tescil ettirilmemesi halinde Kanunun 9 uncu maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 2018 yılı için 1.046.-TL’dır.

 

Sanayi işletmesi vasfını taşıyan ve sanayi siciline kayıtlı olmayan müşterilerinizin cezalı işlemle karşılaşmamaları için 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Ali ŞAHİN

Başkan