Yönetim Kurulu

team1

Ali ŞAHİN

Başkan

1964 Çorum doğumludur. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamlamıştır. Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 1997 yılında SMMM belgesini almış, 1999 yılında beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2007-2009 ve 2013-2013 yıllarında iki dönem MMMB Derneği Ankara Şube Başkanlığı yapmıştır. ASMMMO Tesmer Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Bir çocuk babasıdır.

team1

Hayrettin ÇELİK

Başkan Yardımcısı

1964 Ankara Çubuk doğumludur. Ankara Ticaret Lisesi'nde ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme Bölüm mezunudur. Mesleğe 1990 yılında özel sektörde başladı. 1995 yılından itibaren serbest çalışmaktadır. Mesleki dergilerde makaleleri ve çeşitli yazıları yayınlanmıştır. ASMMMO'nun Disiplin Kurulu üyeliğini görevinde bulunmuştur. TÜRMOB tarafından Eğitici belgesi ile eğitimler vermiştir. SMMM olarak mesleği sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nurali KELEŞ

Başkan Yardımcısı

1969 Sivas İmranlı doğumludur. Ankara Ayrancı Ticaret Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi ÇMYO İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. ÇDMG disiplin kurulu üyeliği, iki dönem Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Denetim kurulu üyeliği ve 2009-2011 yılları arasında Genel Merkez Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. TÜRMOB'un eğiticilerin eğitimine katılmış olup; ASMMMO'nun Meslek İçi Eğitim Komisyonu üyeliğin de bulundu. KGK Bağımsız Denetçisi, TURMOB Üst birlik Delegesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

team1
team1

Naci ALKAN

Oda Sekreteri

1971 yılında Artvin de doğdu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. Ankara Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği derneğinde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem genel merkez genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2010 döneminde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 2010-2013 döneminde Yönetim Kurulu sayman üyeliği, 2013-2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Halen oda Yönetim Kurulu sekreter üyeliği devam etmektedir. Bir bağımsız denetim şirketinde sorumlu ortak baş denetçi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Turgut BAHADIR

Sayman

1963 ylında Ardahan'da doğdu.Ankara Anıttepe Ticaret Lisesini ve Anadolu Üniversitesi İktisat fakültesini bitirdi.1981 yılından bu yana mesleki faaliyetimi sürdürmekte. 1996-1998 yılları arasında MMMBD Ankara Şubesi yönetiminde bulundu. 2002-2004 döneminde Ankara SMMM Odası Disiplin Kurulu,2004-2008 dönemlerinde Yönetim Kurulu sayman üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

team1
team1

Mehmet OKKALI

Üye

1964 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu. Sırasıyla Ankara Ticaret Lisesi'ni, Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu'nu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 27 yıldır serbest olarak SMMM mesleğini icra etmektedir. Çeşitli Radyo ve TV programlarında konuşmacı olarak katılmıştır. Gazete ve dergilerde mesleki konularda makaleleri yayımlanmıştır. İngilizce bilmektedir. Ankara Meslekte Birlik Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, iki dönem TÜRMOB delegeliği, üç dönem Oda Meclis Üyeliği, ASMMMO Eğitim Komisyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, ASMMMO Mesleki Mevzuat Komisyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, 2000/2002 dönemi ASMMMO Başkan Yardımcılığı, 2010/2013 ASMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği, Kızılay Derneği Yenimahalle Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Evli ve Üç çocuk babasıdır.

Mustafa ÖNDER

Üye

1972 Ankara Bala'da doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Bala Lisesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında stajını tamamlayarak SMMM olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir. 2007-2011 yılları arasında AN-MES-BİR derneğinde Başkan Yardımcılığı ve Saymanlık görevlerini yürütmüştür. 2010-2013 yılları arasında ASMMMO Disiplin Kurulu Üyeliği 2013-2016 yılları arasında Disiplin Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

team1
team1

Oğuz Nihat ALKAN

Üye

1966 yılında Ankara Ayaş'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ayaş'ta tamamladıktan sonra, 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun oldu. 1994 yılından bu yana Sincan'da SMMM olarak faaliyet göstermektedir. ASMMMO 2010 yılı seçimlerinde Meslekte Birlik Grubunun Disiplin Kurulu Başkan Adayı olmuş ve seçilmiştir. 2010-2013 tarihleri arasında ASMMMO Disiplin Kurulu Üyeliği ve 2013-2016 tarihleri arasında ise Oda Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Ankara Meslekte Birlik Derneğinin Yüksek İstişare Konseyi ve Onur Kurulu üyesidir.

Ahmet BABUŞCU

Üye

27.10.1959 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankarada tamamladı. Üniversiteden Ankara’da Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu’ndan 1981 yılında mezun oldu. 1983 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü’sünde Muhasebe Finansman Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. MEB tarafından 1989 yılında ABD Wisconsin Eyaletindeki Wisconsin Üniversitesi’ne 6 ay süre ile ABD’ye eğitim almak üzere gönderildi. İngilizce bilmektedir. Ayrıca Mesleki alanda yazılmış ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türkiye Meslekte Birlik Platformu Yönetim Kurulu Üyesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneğimizin 07.10.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği, 01.11.2010 tarihinden 05.11.2016 tarihine kadar; 3 Dönem Dernek Başkanlığına seçilerek, 6 yıl süre ile Meslekte Birlik Dernek Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 yılı Mayıs ayında yapılan ASMMMO oda seçimlerinde Meslekte Birlik Grubundan seçime girerek, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi, halen ASMMMO Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. TÜRMOB delegesidir. Evli 3 çocuk babasıdır.

team1