Sevgili Meslektaşlar,

Genel Kurulda sizlerin desteği ve tercihi ile oluşan yeni bir kadro ve yeni bir anlayışla faaliyet dönemine başlamış bulunmaktayız.

Bölgemizde bağnaz ve ırkçı söylemlerle körüklenip sürdürülen savaşlar, ülkemizi, mesleğimizi ekonomik ve politik ortamımızı fazlasıyla etkilemektedir. Yaşanan can kayıplarından derin acılar duymaktayız. Bu acıların yaşanmadığı ortamların yaratılmasını siyasetin başarısı olarak görmekteyiz. Hiçbir sorunun kan dökerek çözülebileceğine inanmıyoruz. Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ülküsünü esas alarak, cahilliğe karşı sürdürülecek mücadele ile savaşa neden olan ortamların yok edilebileceğini, savaşa destek olabilecek anlayışların yenilebileceğine inanıyoruz.

Tüm halkımızı olduğu gibi, meslektaşlarımızı da doğrudan etkileyen bu savaş ortamının sona erdirilmesi talebini, meslek örgütü olarak, meslektaşlarımıza, bu ülke halkına karşı yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumluluğumuzun gereği görüp her fırsatta yinelemekten geri durmayacağız.

Odalarımızda uygulanan nispi temsil sistemi, odaları farklı grupların temsilcileriyle bir arada yönetme zorunluluğunu getirmiştir. Bir birinden çok farklı çözüm anlayışlarına sahip kişilerin oluşturduğu bir yapıda yönetim görevini sürdürmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bu sistemin yanlışlığını gerekli yerlerde dile getirip, olumsuzlukların düzeltilmesi için mücadele edeceğiz. Faaliyet dönemimizde, bu olumsuz ortam ve yapıdan, farklı görüş, önerileri ve değerlendirmeleri zenginlik olarak algılamaya çalışıp, gücümüzü meslektaşımıza hizmete yönelteceğiz.

Başta belirtmiş olduğum yeni yönetim anlayışından kastım, farklı gruplar arası ilişkilerde anlamsız çekişme ve tartışmalar yapmak yerine, yönetim olarak ilave sorun olan değil, sorunlarımızın çözümünde ortak bir güç birliğini hedefleyen bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Sorunlarımızın çokluğunu biliyoruz. Odamızın maddi imkanlarının iyi olmadığı da ortadadır. Sizlerin aidatlarıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimizde, mali kaynakların kullanımında ve tüm çalışmalarımızda sizlere karşı azami şeffaflık içinde olacağımızı da bilmenizi istiyoruz.

Mesleğimizin en önemli sorunlarından biri, çeşitli kamu kurumlarınca cezai müeyyidelerle tehdit edilerek bizlere yaptırılmaya çalışılan, bizimle doğrudan ilişkili olmayan “angarya” olarak tabir ettiğimiz işlerdir. Anayasanın 18. Maddesinde; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” denilerek yasaklanmış olan angarya anlayışının, meslektaşlarımız üzerinde sürdürülmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sizlerin desteğiyle, sizlerle birlikte angaryalara karşı duruşumuzu her fırsatta göstereceğiz. Mesleğimizle ilgili yapmış olduğumuz hizmetten -kamu veya mükellefler- her kim yararlanıyorsa ücretini ondan alacağız.

Haksız rekabet ve tahsilat, mesleğimizin yıllardır müzminleşmiş diğer bir sorunudur. Ülkenin ekonomik yapısıyla orantılı olarak yaşanan bu sorunun çözümünde, ne yazık ki olumlu gelişmeler elde edilememiştir. Mükellef sayısında bir artış olmamasına karşın, mesleğimize her yıl ülke genelinde 7500 yeni meslektaşımız katılmaktadır. Önümüzdeki pasta, sürekli olarak daha küçük parçalara bölünmek zorunda kalınmaktadır. Mesleğe bu sayıda giriş devam ettiği, bu konuya bir disiplin olayı olarak bakıldığı sürece haksız rekabet sorunun çözümlenmesi asla mümkün olmayacaktır. Bu nedenle mesleğe giriş koşullarının meslek piyasasının şartları gözetilerek yeniden düzenlenmesi için, üst birlik nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız.

Odamızın 12000’i aşkın üyelerinin önemli bir kısmı serbest çalışmakla birlikte, farklı sorunları olan bağımlı ve kamuda çalışan çok sayıda meslektaşlarımız olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki günlerde oluşturacağımız komisyonların, sorunlarımızla ilgili göstermelik değil, gerçek anlamda çözümler üretecek çalışmalar yapmasını sağlayacak, çözümleri için mücadele edeceğiz.

Sizlerin desteğiyle, sizlerle birlikte sürdüreceğimiz faaliyetlerimizde faaliyet dönemi sonunda çözüme kavuşturacağımız her sorunda mutluluğu birlikte yaşayacağız. Sizlerle selamlaştığım ilk yazımı bitirirken; hukukun egemen olduğu, barış içinde kardeşçe yaşayacağımız demokratik bir ülke dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Ali ŞAHİN
Oda Başkanı