Birgül DOĞAN
Birgül DOĞAN
Başkan

1981 Kayseri doğumludur. Ankara Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesini bitirdikten sonra 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme alanında 2014 yılında tamamlamıştır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatını alarak mesleğini bağımlı olarak devam ettirmektedir. ASMMMO Tiyatro Topluluğu faaliyetlerinde aktif görev almıştır. 2019-2021 yılları arasında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Mobbingle Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

Harun AÇIKGÖZ
Başkan Yardımcısı
Harun AÇIKGÖZ

1981 yılında Çorum'da doğdu. İlk, Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. A.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( IFRS ) eğitim programını 2007 yılında başarı ile tamamladı. Başkent Üniversitesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Gözetiminde ve Lisansüstü seviyede gerçekleştirilen “ Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı” eğitimini ve sınavlarını başarı ile tamamlayarak Bağımsız Denetçi Unvanını almaya hak kazandı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş Bağımsız Denetçi olan Harun AÇIKGÖZ ‘ halen ülkemizin önde gelen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından birinde Genel Müdür ve Sorumlu Bağımsız Denetçi olarak görevine devam etmektedir. ASMMMO Danışma Meclis Üyesi olan Harun AÇIKGÖZ ün mesleki alanda yazdığı makaleler çeşitli internet sitelerinde yayınlanmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

TOnur TAŞKIRAN
Üye
Onur TAŞKIRAN

1984 yılında Ankara’da doğdu. Aydınlıkevler Ticaret Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden 2006 yılında mezun oldu 2012 yılında SMMM unvanını aldı.2016 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir.

Tolga BAŞKUŞ
Üye
Tolga BAŞKUŞ

1989 Ankara doğumludur. 2011 yılında Muğla Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden 2013 yılında Anadolu Üniversitesi – İşletme Fakültesi- İşletme bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılından beri muhasebe mesleğinin içinde olup, Bilirkişilik, KOSGEB, Yatırım Teşvik, Yabancı Sermayeli Yatırımlar vs. gibi bazı özel uzmanlık alanları ile ilgili sertifikaları vardır. ASMMMO Stajyerleri İzleme Komisyonunda aktif olarak görev almıştır.2016 yılından itibaren kendi ofisinde SMMM olarak faaliyette bulunmaktadır.

Veyis GÜÇTEKİN
Üye
Veyis GÜÇTEKİN

1972 Çorum/Sungurlu doğumludur. 1991 yılı Sungurlu Ticaret Meslek Lisesini bitirdikten sonra, 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Mali Müşavirlik staj başlatma sınavını kazanmış olup, 3 yıllık staj süresini tamamladıktan sonra 2013 yılında Mali Müşavirlik ruhsatını almaya hak kazandı. 1993 yılından 2018 yılına kadar özel sektörlerdeki şirketlerin Muhasebe ve Finansman departmanlarında personel, yönetici sorumlusu, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2019 Yılından itibaren büro faaliyetini yürütmektedir. 2022 yılından itibaren Bilirkişilik Faaliyetine devam etmektedir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının; Haksız Rekabet Komisyonunda Üyelik, Stajyerleri İzleme Komisyonunda Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. İki çocuk babasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicil NoUnvanAdı Soyadı