Yönetmelikler

news-details

YÖNETMELİKLER

?

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.04.2014 / 28977 - R.G.

 

?

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

09.01.2014 / 28877 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.10.2013 / 28802 - R.G

 

?

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

24.07.2013 / 28717 - R.G.

 

?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.02.2013 / 28566 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.07.2012 / 28346 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

05.12.2009 / 27423 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

18.11.2008 / 27058 - R.G.

 

?

Alt İşverenlik Yönetmeliği

27.09.2008 / 27010 - R.G.

 

?

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.09.2008 / 26992 - R.G.

 

?

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

03.09.2008 / 26986 - R.G.

 

?

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2008 / 26939 - R.G.

 

 

 

 

 

?

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2007 / 26552 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin  Denetim ve Teftişi Hakkinda Yönetmelik

01.08.2004 / 25540 - R.G..

 

?

Asgari Ücret Yönetmeliği

01.08.2004 / 25540 - R.G.

 

?

Çalişma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 Üncü Maddesinde Değişiklik Yapilmasına Dair Yönetmelik

15.05.2004 / 25463 - R.G.

 

?

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

28.04.2004 / 25446 - R.G.

 

?

Sağlik Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat Veya Daha Az Çalişılması Gereken İşler HakkInda Yönetmelik

15.04.2004 / 25434 - R.G.

 

?

Postalar Halinde İşçi Çaliştirilarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07.04.2004 / 25426 - R.G.

 

?

Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarina İlişkin Yönetmelik

06.04.2004 / 25425 - R.G.

 

?

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

06.04.2004 / 25425 - R.G.

 

?

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

06.04.2004 / 25425 - R.G.

 

?

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

06.04.2004 / 25425 - R.G.

 

?

Çocuk ve Genç İşçilerin ÇalIştIrIlma Usul ve Esaslari HakkInda Yönetmelik

06.04.2004 / 25425 - R.G.

 

?

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslari Hakkında Yönetmelik

04.04.2004 / 25423 - R.G.

 

?

Kisa Çalışma ve Kısa Çalişma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik

31.03.2004 / 25419 - R.G.

 

?

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

24.03.2004 / 25412 - R.G.

 

?

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkinda Yönetmelik

05.03.2004 / 25393 - R.G.

 

?

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

03.03.2004 / 25391 - R.G.

 

?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

03.03.2004 / 25391 - R.G.

 

?

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

28.02.2004 / 25387 - R.G.

 

 

 

 

 

?

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralari Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu Ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

26.09.2003 / 25241 - R.G.

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş