Ayşe ATASOY
Ayşe ATASOY
Başkan

1972 Silifke doğumludur. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden 1994 yılında, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F-Hukuk bölümü-Adalet Programından 2018 yılında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı-Tezli Yüksek Lisans programından 2023 yılında mezun olmuştur. “Kurumsal Kimlik ile Kurumsal Bağlılık Arasındaki İlişkide İlişkisel Pazarlamanın Aracılık Rolü; Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Bir Uygulama ” adlı Yüksek Lisans tezi bulunmaktadır. 2000 yılında Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. 2003 yılından itibaren serbest çalışarak, Mali Müşavirlik ofis faaliyeti yürütmektedir. 2012 yılından itibaren aktif olarak Bilirkişilik yapmakta olup, 2020 yılından itibaren bir bağımsız denetim şirketinde denetçi olarak görev yapmaktadır. 2016-2019 ile 2019-2022 dönemleri arası A.S.M.M.M.O Kadın Meslektaş Sorunları Komisyonunda Başkanlık görevini yürütmüştür. Halen MMMBD (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği) Genel Merkez Başkan yardımcılığı görevi devam etmektedir. A.S.M.M.M. Odasında 2020-2022 dönemlerinde Bilgisayarlı Muhasebe kursu eğitmenliği yapmış olup, TÜRMOB-Sürgem’de “Mali Müşavirin e-Dönüşüm Sürecinde Güncel Konular” ve “Bağımsız Denetim Standartlarında Güncel Konular” derslerinde eğitmenliği devam etmektedir. Uluslararası sempozyumlar da sunmuş olduğu çok sayıda bildiriler ile uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makaleleri yayımlanmıştır. İyi düzeyde akademik İngilizce donanımına sahiptir. Evli, iki çocuk annesidir.

Yüksel KÖSE
Başkan Yardımcısı
Yüksel KÖSE

1979 Çankırı Kızılırmak doğumludur. İlköğrenimini Ankara Sarar İlkokulunda, Orta öğrenimini Ankara Anadolu Lisesi’nde yapmıştır. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2002 yılı mezunudur. 2004 Yılında özel bir firma bünyesinde 5 yıl çalıştıktan sonra 2009 yılından bu yana Mali Müşavirlik Mesleğine Sıhhiye bölgesinde serbest olarak devam etmektedir. Ankara Meslekte Birlik Derneği'nin 2016-2022 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Başak YÜKSEL
Sekreter
Başak YÜKSEL

Selçuk BAYAR
Üye
Selçuk BAYAR

Gülay ER
Üye
Gülay ER

1978 Ankara Doğumlu olup ,Çorum nüfusuna kayıtlıdır. Orta ve Lise bölümünü Çankaya Lisesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi idari bilimler fakültesi Kamu Yönetimi tamamladıktan sonra.2010 yılı Mali Müşavirlik ofisinde Stajer olarak başlamış olduğu Mesleki hayatına 2011 tarihinden itibaren halen Mali Müşavirlik Mesleği içinde olup, özel sektörde üst düzey finans yöneticisi görevinde Bağımlı Mali Müşavir olarak mesleğine devam etmektedir. Odamızın Ar-Ge , Bağımsız Denetim, Eğitim Komisyonları gibi çeşitli komisyonlarda görev almıştır. Halen CSDMM grubunda MYK üyesi olarak mesleki mücadelede yer almaktadır. Odamızın vermiş olduğu bir çok ihtisas alanlarında eğitimlere katılıp Sertifikalar almıştır. Ar-Ge uygulamaları konusunda uzmanlığa sahip olup ,aynı zamanda Bilirkişilik te yapmaktadır.

Yunus DEMİR
Üye
Yunus DEMİR

1980 Yozgat doğumludur. Yozgat Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1997 yılında stajyer olarak başladığı mesleği, 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğine serbest olarak devam ettirmektedir. ASMMMO Meslektaşlar Arası Haksız Rekabeti Önleme ve Etik Kurallar Komisyonunda görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nuh EKMEKCİ
Üye
Nuh EKMEKCİ

1982 yılında Ankara Çubuk doğumludur. Aydınlıkevler Ticaret Lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1999 yılında stajer olarak başladığı mesleğe 2015 yılında Serbest muhasebeci Mali Müşavir olarak . Ulus İlçesinde faaliyetini sürdürmektedir. ASMMMO Stajer İzleme Komisyonunda görev almıştır Orta derecede İngilizce bilmedir.Evli ve üç çocuk basıdır.

Hatip ADAY
Üye
Hatip ADAY

1955 yılında Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Küçükdamlacık köyünde dünyaya geldim. İlkokulu köyde 40 kişilik bir sınıfta 1. Sınıftan 5. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin bir arada öğrenim gördüğü okulumda tamamladım. Orta öğrenimi Ankara Kalaba Ortaokulu, lise eğitimini ise Ankara Yıldırım Beyazıt Lisesinde okudum. 1975-1976 öğretim döneminde Ankara Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen okuluna girdim. 10 Eylül 1980 tarihinde Öğretmen Okulundan mezun oldum. Yüksek okulda öğrenci olduğum 1975-1976 ve 1977 yılının ortalarına kadar Ankara’nın çeşitli yerlerinde vekil öğretmen olarak çalıştım. 1977 yılının sonlarına doğru Ankara Büyük Şehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde işçi olarak işe girdim. İşyeri çalışanlarımızın üye olduğu DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasında iş yeri temsilciliği görevini ifa ettim. Süreç içerisinde sendikada çeşitli görevler ve etkinliklerde bulundum. Büyükşehir Belediyesine bağlı çeşitli parklarda kontrol görevlisi ve Gençlik parkı idare amirliklerinde bulundum. 12 Eylül’den sonra Belediyedeki görevlerimden istifa ederek ayrıldım. Belediyeden ayrıldıktan sonra Durakbaşa Daktilo kursları ve çeşitli dershanelerde daktilo, muhasebe öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulundum. 1983 yılında şahsım adına Muhasebe bürosu kurarak mesleki faaliyete başladım. Halen meslek mensubu olarak çalışmakta olup ayrıca Bilirkişi olarak da görev yapmaktayım. Evli 2 erkek çocuk babasıyım.

Serdal GÜLER
Üye
Tamer ÖZEL

1964 yılında Ordu’da doğdu.1987 yılında Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nü bitirdi.Özel sektörde çeşitli firmalarda çalıtı.1995 yılında mesleğe başladı.2001 yılında serbest olarak yürüttüğü faaliyetini halen devam ettirmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.