Turgut Bahadır
Başkan
Turgut BAHADIR

1963 Ardahan doğumludur. Ankara Anıttepe Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1981 yılında mesleğe başlamış olup, 1994 yılından itibaren serbest olarak çalışmaktadır. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği (MMMBD) Ankara Şubesi Delegasyonunda ve Yönetim, Denetim Kurulunda görev almıştır. ARVAK Mütevelli Heyetinde ve çeşitli Sivil Toplum Örgütlerine üyedir. KGK Bağımsız Denetçisi, TÜRMOB Üst Birlik Delegesidir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 2002-2004 döneminde Disiplin Kurulu Üyesi, 2004-2006, 2006- 2008 ve 2016-2019 dönemlerinde Saymanlık görevlerinde bulunmuştur. 2019 Mayıs-2020 Ekim tarihleri arasında Oda Başkan Yardımcılığı, Kasım 2020- Mayıs 2022 Dönemi Oda Başkanı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır

Ali Şahin
Başkan Yardımcısı
Mustafa ORMAN

Çankırı İli Ilgaz İlçesi 1971 Doğumludur. 1988 Ankara Aydınlıkevler Ticaret Lisesinden, 1990 Hacettepe Üniversitesi Muhasebe Bölümünden, 1994 Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünden, 2014 Y. Beyazıt Üniversitesi UFRS VE DENETİM alanında Yüksek Lisans mezunudur. 1994 yılında başladığı SMMM ofis faaliyetlerini halen sürdürmektedir. 2013 Yılında Bağımsız Denetçi olmuştur ve Kurucu ortağı olduğu bir Denetim firmasında faaliyetini yürütmektedir. 2016-2019 Dönemi ASMMMO Denetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2019-2022 Dönemi ASMMMO Disiplin Kurulu Üyeliği yapmıştır. Türmob delegesidir. Ankara Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Vatani görevini 245.Dönem Jandarma Komando Asteğmen olarak Hakkari Dağlıca'da yapmıştır. Evli 2 Çocuk Babasıdır, Orta derecede İngilizce bilmektedir.

Nurali Keleş
Başkan Yardımcısı
Nurali KELEŞ

1969 Sivas İmranlı doğumludur. Ankara Ayrancı Ticaret Lisesini bitirdi. Gazi Üniversitesi ÇMYO İşletme Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. ÇDMG Disiplin Kurulu Üyeliği, iki dönem Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi Denetim kurulu üyeliği ve 2009-2011 yılları arasında Genel Merkez Başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. TÜRMOB'un eğiticilerin eğitimine katılmış olup; ASMMMO'nun Meslek İçi Eğitim Komisyonu üyeliğinde bulundu. ASMMMO 2016-2019 ve 2019-2022 dönemlerinde Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. KGK Bağımsız Denetçisi, TURMOB Üst birlik Delegesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Gülahmet Doğruyol
Başkan Yardımcısı
Gülahmet DOĞRUYOL

1974 Ardahan doğumludur. G.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılından beri mesleki faaliyetini serbest olarak sürdürmektedir. 2010-2013 döneminde ASMMMO TESMER Komisyonunda görev yapmıştır. 2016-2019 Yılları arasında ÇDMG Yürütme Kurulu Sekreterliği yapmıştır. 2019-2022 döneminde Oda Saymanı görevinde bulunmuştur. İyi derece İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Önder
Oda Sekreteri
Mustafa ÖNDER

1972 Ankara Bala doğumludur. Lise öğrenimini Bala Lisesinde tamamladıktan sonra eğitimine Gazi Üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokulunda devam etmiştir. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında stajını tamamlayarak Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. Halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görevini icra etmektedir. 2007-2011 yılları arasında Ankara Meslekte Birlik Derneği Başkan Yardımcılığı ve Saymanlık görevlerinde bulunmuştur.
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de yapmıştır. TÜRMOB üst birlik delegesidir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında da Yöneticilik yapmıştır.

Uğur Taşkıran
Sayman
Uğur TAŞKIRAN

1982 yılında Ankara’da doğdu. Niğde Üniversitesi İİBF mezunudur. 2008 yılında SMMM unvanını aldı. 2019 yılından itibaren serbest çalışmaktadır. 2016-2019 ve 2019-2022 yılları arasında TESMER Ankara Şubesi Staj Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli demokratik kitle örgütlerinde yöneticilik yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Naci Alkan
Üye
Naci ALKAN

1971 yılında Artvin de doğdu. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1998 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup mesleğini serbest olarak devam ettirmektedir. Ankara Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği derneğinde iki dönem Yönetim Kurulu üyeliği, bir dönem Genel Merkez Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2010 döneminde Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği, 2010-2013 döneminde Oda Saymanı, 2013-2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-2022 dönemlerinde Oda Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Bir bağımsız denetim şirketinde sorumlu ortak baş denetçi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Erkan Ilık
Üye
Erkan ILIK

1978 yılında Ankara’da doğdu. Aydınlıkevler Ticaret Lisesinden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdi. 2006 yılından itibaren Maltepe İlçesinde Mali Müşavir Mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey görevlerine devam etmektedir. ANMESDAY Derneği Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. ASMMMO geçmiş dönem Vergi ve SGK Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. ASMMMO Spor Komisyonu ve Tiyatro Topluluğu faaliyetlerinde aktif olarak görev almıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sebahattin Gül
Üye
Sebahattin GÜL

1977 Ankara-Akyurt doğumludur. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi – İşletme Fakültesi- Muhasebe Finansman bölümünden mezun oldu. 1994 yılından beri mali müşavirlik mesleğinin içinde olup, bir çok özel şirketlerde üst düzey yöneticilikler yaptı. Çeşitli sektörsel dergilerde Vergi ve Sgk mevzuatı konularında makale yazarlığı bulunmaktadır. Haksız rekabet ile alakalı çalıştay programı, mesleki sorunlarımız ve çözüm önerileri ile ilgili kitapçık ve ödül almış makalesi vardır. 2016-2019 yılları arasında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında Denetleme Kurulu Üyeliği yaptı. 2019 Yılında ASMMMO seçimlerinde BAĞIMSIZ olarak Yönetim Kuruluna aday oldu. Bilirkişilik, İç Denetim, Kosgeb Uzmanlığı vs gibi bazı özel uzmanlık alanları ile ilgili sertifikaları vardır. Orta derece İngilizce bilmektedir. 2016 yılından itibaren kendi ofisinde SMMM olarak faaliyette bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.