7252 sayılı Kanunla Çalışma Hayatına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

news-details

 

28.07.2020 tarih 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanunu, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda  değişiklikler yapıldı.


Yapılan düzenlemeler ile;
 

P 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların, kısa çalışmadan haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene prim desteği sağlanacak

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 26 ncı madde doğrultusunda; Özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların, kısa çalışmadan haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında işverene prim desteği sağlanacaktır.

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;

Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,

Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecektir.

Bu teşvikten yararlanmakta olan işverenler, teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerinden yararlanamayacaktır.

 

P İşten çıkarma yasağı uygulamasında süre uzatımına ilişkin düzenleme

4857 sayılı İş Kanunun Geçici 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile; İşten çıkarma yasağı düzenlemesi uygulama süresinin üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

 

P Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ile Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğe girişi 31.12.2023 tarihine ertelendi.


Sosyal Medyada Paylaş