Aslanlı Yoldan, Ata'nın Huzuruna

news-details

Aziz Atatürk,

Bugün Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın seçilmiş oda kurulları ve üyeleri olarak Muhasebe haftası etkinlikleri kapsamında burada bulunmaktayız.

Ülke ekonomisinin kaydını tutan, vergi matrahını yaratan ve ülkemiz kalkınmasının temel taşı olan işletmelerin sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamak için çaba sarf eden bir mesleğin temsilcileriyiz.

Ülkemizin aydın insanları olarak, ekonomik ve ticari hayattaki fonksiyonumuzdan kaynaklı ve sahip olduğumuz misyon gereği, her alanda kendimizi halkımıza karşı aydınlatma, bilgilendirme gibi büyük bir sorumluluk içinde görüyoruz.

Bu anlamda her fırsatta, bildiklerimizi paylaşacak, düşündüklerimizi söyleyeceğiz.

Bölgemiz ve ülkemizin içinde bulunduğu savaş şartlarını, en büyük sorun olarak görüyoruz. Büyük bir tecrübeyle söylenmiş “yurtta sulh cihanda sulh” sözünüzü şiar edinmiş olmamıza karşın, bunu başaramamış olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Demokratik bir kurumun temsilcileri olarak; ülke kalkınmasına yapacağımız desteğin yanında, hukukun egemen olduğu, demokrasiyle, eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ülke yaratmada azami katkıyı vereceğimizi, laiklikten asla taviz vermeyeceğimizi ifade ediyoruz

İçerik Fotoğrafları

Sosyal Medyada Paylaş