BASIN AÇIKLAMASI

news-detailsKAMUOYUNA
Ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesiminin ihtiyacı için bilgi, hizmet üreten, meslek ve meslektaş grubuyuz.
Hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan, gece, gündüz demeden her zor durumda mesleki etik değerlere sahip çıkarak, kamuya bilgi üretiyoruz. Pandemi sürecinde kaybettiğimiz meslektaşlar da bu fedakarlıktan kaçınmayarak, hayatlarıyla bedel ödemişlerdir.
Meslektaşlarımız, uzun zamandır aralıklarla da olsa, çalışmayan Gelir İdaresi’nin bilgi işlem sistemiyle karşı karşıya kalmaktadır. Müşterilerimiz ise, bir an önce beyanlarının yapılıp, zamanında ödeme derdindeler.
Meslektaşlarımız ise, çalışmayan bir sistemde ellerinden bir şey gelmeden çaresiz bir şekilde, kaygı ve endişe içerisinde işleri yetiştirme telaşındalar.
Temmuz ayında, tam olarak uygulanamasa da 20 günlük mali tatilden sonra kalan 6 günde, bir aylık bütün beyanları yapmamızı beklemektedirler.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gereksiz bir yığın bilgiyi uhdesinde toplayarak, diğer taraftan bilişim alt yapısını geliştirmek yerine, meslek mensubuna eziyet etmektedir.
Meslek mensuplarını iş yapamaz hale getirmektedirler.
Kamu görevi yapan meslek mensuplarını yok saymaktadırlar.
Kamunun ortak çıkarları için birlikte çalışmak zorunda olan meslek mensupları ve odaları yok sayılmamalıdır.
Gelir İdaresi ile birlikte bilgi talep eden diğer kamu kurumlarının alt yapıları buna paralel hale getirilip, geliştirilmelidir.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, zamanında önlem almayarak meslek mensuplarına yaptığı bu haksızlığı kabul etmiyoruz bu çaresizliği, şiddetle kınıyoruz.
Mali tatilin ve resmi tatillerin olduğu beyan dönemleri, özel bir şekilde değerlendirilmeli, önlem alınmalı ve beyan süresi kadar bu zamanlara ilave edilmelidir.
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak meslektaşlarımızın haklı taleplerinin karşılanmaması durumunda hak ve taleplerimizi, tepkilerimizi daha sesli ve artarak devam ettireceğimizi beyan eder saygılar sunarız.
 
 
ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLER ODASI
YÖNETİM KURULUSosyal Medyada Paylaş