BASINA VE KAMUOYUNA

news-details

Belediyeler, kentlilerin ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılayan, karar organları seçimle göreve gelen, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Belediyenin belediye encümeni, belediye başkanı ve belediye meclisi olmak üzere üç organı vardır. Belediye başkanı belediyenin yürütme organıdır ve çoğunluk seçim sistemiyle; belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve nisbi temsil seçim sistemiyle doğrudan halk tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Belediyelerin karar organının doğrudan halk tarafından seçilmesi, bu birimleri, daha demokratik bir yapıya sahip kılmaktadır. Ancak, özelde belediyelerin ve genelde yerel yönetimlerin demokratikliğinin, ulusal demokrasiden ayırt edilmesi son derece güçtür. Çünkü ulusal düzeyde demokrasinin tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığı tartışmalarında, sürekli yerel yönetim ve demokrasi arasındaki ilişkiler gündeme gelmektedir. Yerel yönetimlerin varoluşunun siyasal gerekçesinin temelinde demokrasi düşüncesi vardır. Bu nedenle, yerel yönetimler öteden beri demokrasinin temel kurumlarından biri olarak görülmüştür. Yerel yönetim ile demokrasi arasındaki ilişkilerin temelinde kendi kendini yönetme ilkesi vardır. Yerel ölçekte kendi kendini yönetme ve yönetebilme hakkını kazanma, yerel yönetimlerle birlikte ortaya çıkmıştır

            Meslektaşlarımızın siyasette daha aktif rol alıp yaşadıkları şehirlere daha fazla katkı sunmaya davet ediyoruz. Türkiye’de ekonomik sıkıntılar yaşanmakta ve bu ortamda mali müşavir ve muhasebecilere büyük görevler düşmektedir. Ekonomik sıkıntılar yaşanan bir dönemdeyiz. Firma bilançoları, mali tabloların bu duruma göre daha dikkatli hazırlanması gerekir. Firmaların hayatında muhasebeler hayati önem taşımaktadır. Mali Müşavirler büyük bir bilgi birikimine sahipler. Her konuda bilgi sahibidirler. Bu bilgi birikimini mutlaka siyasette de değerlendirmeleri ve kullanmaları gerekir. Mali Müşavir ve Muhasebeci arkadaşlarımız Belediye Başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve il genel meclislerine aday olarak ortaya çıkmalı ve ülkemize daha fazla katkı ve fayda sağlamalılar.

            Kent halkının yerel yönetimlerde söz sahibi olması demokratik  düzenin en önemli koşulu olarak kabul edilmelidir. Yerel yönetimlerin şeffaflaşması gelir ve giderlerinin toplum ile paylaşılması harcamaların öncelik sırasına göre planlanması son derece önemsenmelidir.

            Yerel seçimler bize ekonomik krizi unutturmamalı. Siz aday arkadaşlarımın her zaman her yerde muhasebe mesleğinin ekonominin pusulası olduğunu dile getirmenizi istiyoruz. Yönetimlere geldiğinizde empati yapmalısınız. meslektaşlarımızı belediyelerde başkan, başkan yrd veya meclis üyesi olması belediyelerin hesap verebilir olmasını şeffaf yönetilmesi ayrıca belediyelerin bağımsız denetimden geçmesinin de önünü açmalıdır. Hesap veren ve hesap soran bir yönetim anlayışını benimsemelisiniz. Hep birlikte Mart seçimlerinde böyle bir anlayışa kavuşmamız dileği ile tüm aday arkadaşlara başarılar diliyoruz.

            Hangi siyasi partiden olursa olsunlar meslektaşlarımızın siyasetin içinde olmasını istiyoruz. Bir arkadaşımızın belediye başkanı veya meclis üyesi olduğu zaman, kendi sıkıntılarımızı, mesleki sıkıntılarımızı , ülkemizin yaşadığı sıkıntıları meslektaşımıza ve topluma daha rahat anlatabilir ve daha net çözüm bulabiliriz. Siyasete giren, hangi arkadaşımız olursa olsun hangi partiden girerse girsin, oda olarak ona destek olacağımızın bilinmesini isteriz. Seçim sürecinde bu hassasiyetimizin siyasal partilerimiz tarafından göz ardı edilmemesini umuyoruz.Aday belirleme sürecinde siyasilerin Mali Müşavir ve Muhasebecilerin aday adaylık başvurularını sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini istiyoruz.

 

 

  ASMMMO KURULLARI ADINA

                BAŞKAN

              ALİ ŞAHİN

Sosyal Medyada Paylaş