Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranları ile Kira Ödemelerinde Tevkifat Oranları Düşürüldü

news-details

r  BAZI MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

 31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karara eklenen geçici 6 ncı madde ile aşağıda yer alan mal ve hizmet teslimlerinde 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak ve 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere KDV oranları yeniden belirlendi. 

31.12.2020 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) UYGULANMAK ÜZERE

KDV ORANI % 8 OLARAK BELİRLENEN MAL VE HİZMET TESLİMLERİ

 

 

§

İşyeri kiralama hizmeti,

§

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

§

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

§

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

§

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

§

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, 

§

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, 

§

Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

§

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

§

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

§

Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), 

§

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

§

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

§

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

§

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

§

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

§

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

§

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)

§

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

§

Ekli II sayılı listenin "B) DİGER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

§

Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

§

Süs bitkileri ile çiçek teslimleri,

 

 

 

 

 

31.12.2020 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) UYGULANMAK ÜZERE

KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENEN MAL VE HİZMET TESLİMLERİ

 

 

§

Sinema, tiyatro, opera, operet ve bale, müze giriş ücretleri

§

Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde  (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

§

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceme hizmeti

 

 

 

 

 

           r KİRA ÖDEMELERİNDE TEVKİFAT ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

31.07.2020 tarih 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2020 tarihinden geçerli olmak ve  31.12.2020 tarihine kadar (bu tarihi dahil)  nakden ve hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 - 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10, 

 - Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10, 

 -Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,
 

  -Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

 31.12.2020 tarihini izleyen günden itibaren nakden veya hesaben yapılan ödemelerde, değişiklikten önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır.
 

Sosyal Medyada Paylaş