Belirlenen Kontenjan tamamlanmıştır.İlgilerinize teşekkür ederiz.

news-details

Rezervasyon başvuruları tamamlanmıştır.İlgilerinize teşekkür ederiz.

Amaç

Değerleme çalışmaları birleşme ve satın almalar dışında hukuki, raporlama ve/veya vergi amaçlı olmak üzere pek çok farklı nedenle şirketlerin hisse değerini tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda, tüm değerleme çalışmalarında genel kabul görmüş ve en çok kullanılan yöntemler Gelir Yaklaşımı, Piyasa Yaklaşımı ve Net Varlık Yaklaşımlarıdır. Bu eğitim kapsamında değer kavramı, farklı yaklaşımlar ve değerlemenin temel adımları hakkında katılımcılara genel bilgi verilmesi amaçlamaktadır.

 

Yöntem

Eğitim öncelikle teknik bilgi aktarımı olmak üzere tartışma seklinde yapılacak ve gerçek örneklerle zenginleştirilecektir. Katılımcılar her fırsatta uygulamalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

PROGRAM İÇERİĞİ

 

Değer ve Değerleme Kavramına Giriş

 • Neden Değerleme?
 • Neyi Değerliyoruz?
 • Değerleme Kararları
 • Değer Kavramları
 • Fiyat / Değer Karşılaştırması
 • Piyasa Değeri / Makul Değer
 • Şirket Değeri / Hisse Değeri
 • Değer Seviyeleri
 • Değer Yaratımı ve Yönetimi
 • Değer Döngüsü
 • Değerleme Yaklaşımları

Varlık Bazlı Yaklaşım:

Net Aktif Değeri (NAD)

 • NAD Yöntemi Avantajlar / Dezavantajlar
 • NAD Yönteminin Kullanımı
 • NAD Yöntemi Örnekleri

Piyasa Yaklaşımı

 • Giriş
 • Adım 1: Karşılaştırılabilir Şirketlerin/İşlemlerin Belirlenmesi
 • Adım 2: Uygun Çarpanın Seçilmesi
 • Adım 3: Normalize Edilmiş Uygun Çarpanın Seçilmesi
 • Adım 4: Çarpanın Düzeltilmesi

Gelir Bazlı Yaklaşım:

İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA)

 • Giriş
 • İNA Avantajlar / Dezavantajlar
 • İNA Teorisi
 • İNA Yapısı
 • İNA Uygulamasının Adımları
 • Adım 1: Geçmiş Verilerin Analizi
 • Adım 2: Nakit Akımı Tahmini
 • Adım 3: İskonto Oranının Hesaplanması
 • Adım 4: Değerin Hesaplanması
 • Adım 5: Değerin Tespiti ve Yorumlanması

 

EĞİTİM KADROSU:

PROJE VE EĞİTİM YÜRÜTÜCÜSÜ: Doç. Dr. A.R Zafer SAYAR

EĞİTMEN: Sinan TAMER

 

DERS

TARİH

SAAT

EĞİTMEN

ŞİRKET DEĞERLEMESİ

27 Ekim 2017, Cuma

09.30-12.30/13.30-17.30

Sinan Tamer

 

 

 

 

 PROGRAMIN YERİ: ANKARA SMMM ODASI EĞİTİM BİRİMLERİ: Kumrular Cad. No:26 Kızılay/ANKARA
 Rezervasyon başvuruları tamamlanmıştır.İlgilerinize teşekkür ederiz.Sosyal Medyada Paylaş