Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında (2018/11201) Karar

news-details

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Resmi Gazete Sayısı

30312

Resmi Gazete Tarihi

25.01.2018

 

Karar Sayısı : 2018/11201

Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/12/2017 tarihli ve 141554 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 37 nci, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun ek 1 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

Sosyal Medyada Paylaş