Dünya Barış Günü

news-details

Dünya Barış Günü Mesajı,
 
Hitlerin Polonya’yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihini 2. Dünya Savaşının başladığı güne gösterilen tepki anlamında Dünya Barış Günü olarak kutlamaktayız.

Şayet savaşları durdurabilmiş olsaydık, bugün dünyada açlık çeken hiçbir insan olmayacaktı. Kimse evsiz kalmayacak, tedavi olma imkanı bulamayan kimseden bahsedilmeyecekti. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum kalmayacaktı.

Emperyalist, gerici güçler aynı amaçlar ile sermayenin sınırsız ve koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük bedeller ödenerek elde edilmiş temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına almaya devam ediyorlar.
Yol açtıkları mültecilik, göçmenlik karşıtlığı üzerinden milliyetçilik, ırkçılık yükseltiliyor, oya ve sermayeye dönüştürülüyor. Halklar arasındaki milliyet, din, dil, etnik kimlik farklılıklarını düşmanlaştırma politikalarına, savaşlara gerekçe haline getiriyorlar.

Açlığa, susuzluğa, sefalete sürüklenen milyonlar, göç yollarında yitip giden yüz binler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği umurlarında değil! Kârlarını arttırarak kasalarını dolduruyor ve yeni çatışmaların fitilini ateşliyorlar.
 
Savaş ortamlarında barışın önemi bir kez daha artmaktadır. Dünya tarihine baktığımızda, yüzbinlerce insanın canına mal olan savaşların sonunda kimsenin kimseyi yok edemediği ortadadır. En şahin olanların bile barış için bir araya gelip anlaşmalarının dışında başka bir yolun henüz icat edilmemiş olduğunu görüyoruz.

Emperyalizme karşı tüm halkların dayanışma içinde, eşitlik anlayışıyla, hoşgörü ve kardeşlik duygusu içinde olmasıyla savaşların durdurulabileceğine inanıyoruz.
 
Oda Kurulları ve çalışanları adına

Başkan

Ali ŞAHİN

Sosyal Medyada Paylaş