E-SMM Başvurusu Hakkında

news-details

509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarına 1 Haziran 2020 tarihine kadar E-SM Makbuzuna geçme zorunluluğu bulunmaktadır.  Gelir İdaresi Başkanlığının son düzenlemesi ile başvurular e-imza olmaksızın interaktif vergi dairesinden 1 haziranda E-SM Makbuzuna geçmek istiyorum seçeneği ile yapılabilecektir. Bu durumda e-imza ile ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yoktur.  E-SMM düzenlenmesi için Elektronik imzanın şart olması nedeni ile interaktif vergi dairesinden başvuranlar Haziran 2020 sonuna kadar e imza almak zorundalar. Haziran 2020 tarihini başlangıç tarihi olarak seçenler haziran sonuna kadar kâğıt ortamda makbuz düzenleyebilirler. 1 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile tüm makbuzların elektronik ortamda kesilmesi zorunludur.

Sosyal Medyada Paylaş