HATIRLATMALAR - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması ile Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlıyor

news-details

 

P  04.04.2020 tarih  31089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8) ile yapılan değişiklik doğrultusunda, Tebliğinin uygulanması kapsamındaki iller (Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Konya) dışındaki Mükellefler / İşverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.


 P 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü doğrultusunda Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması zorunlu bulunmaktadır.

İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini; işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi niteliğine sahip çalışan varsa bu kişilerin görevlendirilmesi suretiyle veya iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini dışarıdan bu hizmeti veren hizmet sağlayıcıları ile anlaşma yaparak alabileceklerdir.

Sosyal Medyada Paylaş