Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri

news-details

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 36’NIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 148)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 6)

HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 18’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (SIRA NO: 149)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 31/1/2006 tarihli ve 26066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No:18 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 52)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 150)

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 14) HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 52)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 150)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesaplarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 14) Hakkında Tebliğ (Sıra No:52) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 19’UN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (SIRA NO:151)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğ Sıra No:19 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA

TEBLİĞ SIRA NO: 41’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 152)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No:41 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

FİNANSAL BORÇLARIN ÖZKAYNAĞA DAYALI FİNANSAL ARAÇLARLA

ÖDENMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI

YORUMU (TFRS YORUM 19) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 192’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 153)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 27/4/2010 tarihli ve 27564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 19) Hakkında Tebliğ Sıra No:192 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

AÇIK İŞLETME MADENİNİN ÜRETİM AŞAMASINDAKİ DEKAPAJ

MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 20) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 6)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 154)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 11/2/2013 tarihli ve 28556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No:6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

----------  /  ----------

 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 82)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 155)

 

Resmi Gazete Sayısı

31026

Resmi Gazete Tarihi

01.02.2020

 

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 22) Hakkında Tebliğ (Sıra No:82) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

Sosyal Medyada Paylaş