Katma Değer Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Web Sitemize Eklendi

news-details

 

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak 31.12.2013 tarihine kadar yayımlanmış olan (123 adet) tebliğleri yürürlükten kaldıran ve tek bir tebliğe dönüştüren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğinin yayımı tarihinden bugüne kadar,  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 ila 14 Seri No.lu Tebliğler yayımlanmıştır.

 

1 ila 14  Seri No.lu değişiklik tebliğleri ile güncellenen  ve 332 sayfaya ulaşan bu çalışma, KDV konusunda ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ve kısa sürede erişim sağlanması amacıyla  hazırlanmış olup arama ve içerik bağlantı özellikleri taşımaktadır.

 

e-kitap olarak düzenlenerek web sitemizde Kurumsal / Yayınlar / e-Kitap bölümüne eklenen güncel Katma Değer Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğini aşağıda yer alan bağlantılardan masa üstüne indirerek kullanabilirsiniz.

 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

1 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 

1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

 

P Internet Explorer dışında tarayıcı kullanılması halinde, arama ve bağlantı özellikleri için dosyaları masa üstüne indirerek kullanınız.


Sosyal Medyada Paylaş