Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

news-details

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

TEBLİĞ

 

Resmi Gazete Sayısı

31154

Resmi Gazete Tarihi

13.06.2020

 

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Sosyal Medyada Paylaş