Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına İlişkin Sınırlamanın Süresi Üç Ay Uzatıldı

news-details

18 Eylül 2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2948 sayılı Karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre üç ay uzatıldı.
 

  

“GEÇİCİ MADDE 13

(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

……….”
Sosyal Medyada Paylaş