Genel Yazılar

news-details

GENEL YAZILAR

 

Tarih

Konu

       

06.09.2016

?

5510/4-b Kapsamındaki Sigortalıların Borçlanma Tutarlarının Tebliğine İlişkin İşlemlerde Yaşanan Tereddütler  

06.09.2016

?

Vahidi Fiyat  

27.07.2016

?

667 sayılı KHK'da Öngörülen Vazife Malüllüğü Aylığı Bağlanması ve Diğer Haklar  

26.07.2016

?

Asgari İşçilik Tespit Komisyonu  

22.07.2016

?

Yol ve Yemek Paraları  

22.07.2016

?

Kömür ve Linyit Madenlerinde Çalışan Sigortalıların Ücretleri  

11.07.2016

?

e-Borcu Yoktur Aktivasyonu  

22.06.2016

?

Ruhsatlara İlişkin İdari Para Cezaları  

10.06.2016

?

18 Yaşını Dolduran Hak Sahibi Çocuklardan Tahsis Talep Belgesi Alınmaması  

01.06.2016

?

Mali Tatil  

02.05.2016

?

Öğrenci Çocukların Öğrenim Bilgilerinin MEB ve YÖK'den Temini ile Tahsis Talep Belgelerinin Alınması  

28.04.2016

?

Yurtdışı Borçlanmasında Vekaletname  

07.04.2016

?

Erteleme  

01.04.2016

?

(4/a) Sigortalı Tescil ve Hizmeti Hk.  

01.04.2016

?

4/b Kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigortalılar Tarafından Yapılan Ödemelerin Mahsubu  

26.02.2016

?

Mezun Olan Öğrencilere Sağlık Hizmeti  

13.02.2016

?

İhale Konusu İşlerden Kaynaklanan Kurum  Alacakları  

21.01.2016

?

Alt İşveren Tescili (2011-83 sayılı e-posta)  

21.08.2015

?

Sahte, Şüpheli ve Kontrollü İşyerleri Hk  

21.08.2015

?

5510 sayılı Kanunun 40 ncı Maddesi Kapsamında Sayılan İşler ve İşyerleri  

21.08.2015

?

Veri Paylaşımı  

21.08.2015

?

Bilgi İşlem Sisteminin Devre Dışı Kalması  

10.08.2015

?

Tevkifata İstinaden Tescilde Esas Alınacak Tapu Kayıtları  

31.07.2015

?

Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı Yapılması İle Ölüm Gelir/Aylığı Bağlanması  

24.07.2015

?

Genel Sağlık Sigortası Tescil İşlemleri  

22.05.2015

?

 e-Sigorta Kullanıcı Kodu ve Şifre İşlemleri  

22.05.2015

?

 Terkin İşlemleri

 

27.04.2015

?

 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  

13.04.2015

?

 Süresi İçinde İşleme Alınamayan 6552 Yapılandırma Talepleri  

25.03.2015

?

 4/b Sigortalılarının Fazla Ödeme İadesi

 

06.02.2015

?

Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Teşviki

 

27.01.2015

?

 Gayrifaal Olan Şirketlerin SGDP Kesintisi

 

22.01.2015

?

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İle Okul Aile Birlikleri

 
 

08.05.2014

?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

24.07.2012

?

Sanatçıların Sigortalılığı

16.03.2012

?

6283 Sayılı Kanun

29.02.2012

?

İdari Para Cezalarında Yapılacak İndirim

16.02.2012

?

Oda Kayıtları

20.12.2011

?

Türkiye’de Yaşayan Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Hk.

20.12.2011

?

Afet Nedeniyle Primlerin Ertelenmesi

10.06.2011

?

Hekimlerce Düzenlenen Pos Fişleri

17.05.2011

?

Elli ve Üzeri Sigortalı Çalıştıran İşverenler

16.05.2011

?

2926 Sayılı Kanuna İlişkin Tescil

28.04.2011

?

5362 Sayılı Kanun Uygulaması

11.10.2010

?

Mali Sorumluluk Sigortası Ödemeleri

11.10.2010

?

Kredi Kartlarıyla Prim Tahsilatı

18.05.2010

?

E-Borcu Yoktur Aktivasyonları

13.04.2010

?

Hizmet Birleştirilmesi İşlemleri

14.07.2009

?

Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması

19.06.2009

?

Maluliyet ile İş kazası ve Meslek Hastalıkları İncelemeleri

26.05.2009

?

Bulgaristan Yaşam Belgesi

24.04.2009

?

Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalılar

22.04.2009

?

Sigortalılığın Sona Erdirilmesi

05.01.2009

?

KOSGEB Tarafından Sağlanacak Destekten Yararlanmak Üzere Düzenlenecek Yazılar

18.12.2008

?

Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi

10.12.2008

?

İhale Konusu İşyerlerinin Borçları

27.11.2008

?

5510 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesinin (G) Bendine Tabi Sigortalılar

27.10.2008

?

İdari Para Cezası Hk.

13.10.2008

?

Hakediş Ödemelerinde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları

21.03.2008

?

Hizmet Birleştirme İşlemleri

 Sosyal Medyada Paylaş